Mănăstirea Metoc

Manastirea MetocMănăstirea Metoc (o mănăstire metoc reprezintă o mănăstire mică subordonată altei mănăstiri mai mari) aparține de mănăstirea Neamţ şi a fost construită între anii 1801-1805 de către Gheorghe Şişman, negustor gălăţean. Până în anul 1810, când mănăstirea a fost ocupată de armată rusă, slujbele se oficiau în două limbi, greacă şi română.

Biserica a fost distrusă de către turci în anul 1821, fiind reconstruită în anul 1825 cu sprijinul mitropoliei Neamţului. Lucrări de restaurare s-au efectuat în anul 1858, când s-a pus şi o placă comemorativă în cinstea ctitorului.

Între anii 1832-1838, în casele mănăstirii a funcţionat prima şcoală publică din Galaţi şi, în anul 1853 s-a construit şcoala publică pe terenul mănăstirii (şcoală existentă şi în ziua de azi) prin donarea terenului la insistenţele domnitorului Mihail Sturza în anul 1846.

Ample lucrări de restaurare au mai fost efectuate şi între anii 1975-1980, iar în anul 1994 mănăstirea a fost reînfiinţată, din anul 1864 aceasta funcţionând doar ca biserică.

Construcția bisericii este în stil moldovenesc cu influenţe munteneşti, pictată în frescă în stil neobizantin în secolul al XX-lea, cu zidurile din piatră şi cărămidă cu o grosime de 1.5 metri, turnul clopotniţă are 21 de metri înălţime, iar catapeteasma construită în secolul al XIX-lea este în stil baroc. Icoanele pictate în ulei sunt din anul 1816, iar patrimoniul conţine o bogată colecţie de icoane vechi din lemn, cărţi şi diverse obiecte de cult preţioase.

Adresă: Egalităţii, 6, 800029, Galaţi, România

Telefon: 004 0236 68 44 57 / 004 0236 41 27 30