Mănăstirea Adam

Manastirea AdamUna dintre cele mai prospere aşezări monahale din regiunea Moldova, Mănăstirea Adam a fost construită în anul 1652 de către căpitanul cavaleriei moldoveneşti, Adam Movilă, în timpul domnitorului Vasile Lupu, pe locul unei mici biserici din lemn care data din secolul al XVI-lea (construită la iniţiativa unui călugăr sosit în această zonă cu o icoană a Maicii Domnului, făcătoare de minuni).

Mănăstirea a fost reconstruită în anul 1813, după cutremurul din anul anul 1802 când vechea biserică s-a dărâmat, devenind din anul 1820 mănăstire de maici. Au mai fost efectuate lucrări de consolidare în anul 1946, după cutremurele din anii 1869 şi 1940 dărâmându-se turla şi clopotniţa. Aceasta a funcționat până în anul 1959, când a fost desfiinţată din cauza regimului comunist. Reînfiinţată în anul 1991, a funcţionat ca mănăstire de călugări până în anul 2001, când a redevenit mănăstire de maici.

În interiorul mănăstirii se află chilii, ateliere de covoare şi țesături (ridicate în anul 1850) care, împreună cu tot ansamblul mănăstiresc, au fost restaurate şi modernizate după anul 2001. Picturile şi catapeteasma, care datează din secolul al XVII-lea, au fost restaurate între anii 2006-2007, biserica având în patrimoniul ei (confiscat în anul 1864, anul secularizării averilor bisericești), pe lângă icoana Maicii Domnului, şi o raclă cu sfintele moaşte ale mai multor sfinţi, adusă din Ierusalim în anul 1857.

La mănăstirea Adam se poate ajunge pe două drumuri. O variantă este pe DN26, pe drumul Galaţi-Bârlad, prin ieşirea din Galaţi spre satul Vânători, apoi pe DN26D spre satul Cuca, iar după aproximativ 79 de kilometri de Galați viraţi stânga pe DJ254C. A doua variantă ar fi pe drumul E87, ieşirea spre Movileni, cu continuare pe DN2B spre Şendreni până în oraşul Tecuci unde, după aproximativ 78 de kilometri de Galaţi, faceţi dreapta pe DJ251, iar în comuna Matca viraţi stânga pe DJ251A. În satul Fundeanu viraţi stânga spre Pădurea Fundeni, până în satul Adam.

Adresă: Sat Adam, Comuna Drăguşeni, 805200, Judeţul Galați, România

Telefon: 004 0236 33 13 84