Institutul “Notre Dame de Sion”

Institutul Notre Dame de Sion - Facultatea de mecanicaInstitutul “Notre Dame de Sion”, în prezent Facultatea de Mecanică, a fost construit în anul 1867 de către călugăriţele catolice ale ordinului monahal ”Nôtre Dame de Sion” (institute ale acestui ordin au mai fost construite la Bucureşti şi Iaşi).

Acest institut cuprindea două internate pentru fetele din clasele sociale înalte şi mijlocii, un externat pentru clasa socială de jos şi un atelier de lucru pentru fetele sărace (unde locuiau şi învăţau). Erau primite atât fete de naţionalitate română, cât şi fete de alte naţionalităţi.

În anul 1869 s-au mai adăugat un orfelinat şi o şcoală confesională. În anul 1899 clădirea de pe strada Domnească era construită din var şi nisip, cu acoperiş de tablă. Între anii 1935-1936 a funcţionat în cadrul institutului şi un curs liceal de opt clase, cu două profiluri, literar şi ştiinţific.

Iniţial, suprafaţa institutului era mult mai mare, întinzându-se între strada Domnească, strada Vultur, strada Zimbrului şi strada Beldiman. În anul 1944, în timpul bombardamentelor a fost distrusă o mare parte din institut, fiind desfiinţat în anul 1947. După naţionalizare, clădirea a fost refăcută între anii 1950-1953 şi alocată Institutului Mecano-Naval, devenind, după anul 1955, Institutul Politehnic.

Din cauza cutremurelor, a vechimii şi a infiltraţiilor, clădirea a fost dezafectată între anii 1996-2004, când a fost refăcută aripa de nord a clădirii. Între anii 2007- 2008 a fost restaurată şi partea centrală, clădirea găzduind în acest moment mai multe facultăţi. În faţa clădirii se află busturile unor remarcate personalităţi ale oraşului Galaţi: Anghel Saligny, Mihail Kogălniceanu şi Lascăr Catargiu. În curtea clădirii se mai află o veche fântână arteziană construită în stil neoclasic, acelaşi cu al clădirii institutului, îmbinat cu stilul art nouveau.

Adresă: Domnească, 111, 800201, Galaţi, România